10. jubileuszowe Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu o nowych możliwościach, jakie stwarza pandemia COVID-19

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 pokazała światu, jak ważnym elementem dla pacjentów, ale także dla sprawnego działania całego państwa jest efektywny i dobrze zorganizowany system ochrony zdrowia. Podczas 10. edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu eksperci ze Szwajcarii i z Polski podjęli próbę odpowiedzi na pytanie jakie nowe możliwości i szanse dla systemów ochrony zdrowia może przynieść transformacja cyfrowa, którą przyspieszyła pandemia.

Gośćmi tegorocznej edycji Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu byli: Jürg Burri ? Ambasador Szwajcarii w Polsce, Michał Stępień ? Prezes Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, dr Lukas Engelberger ? Przewodniczący Konferencji Dyrektorów ds. Zdrowia Kantonów w Szwajcarii, dr Regina Grossmann ? Dyrektor Centrum Badań Klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu, dr Radosław Sierpiński ? Prezes Agencji Badań Medycznych, dr Marcin Kraska ? Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz, prof. Adam Maciejczyk ? Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Marta Wielondek ? Dyrektor Generalna Novartis Oncology w Polsce oraz Wiktor Janicki ? Dyrektor Generalny Roche Polska.

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu organizowane jest już od ponad 10 lat przez Polsko-Szwajcarską Izbę Gospodarczą pod patronatem Ambasady Szwajcarii, a od 2017 r. wspólnie z Ambasadą Szwajcarii w Polsce. 10. jubileuszowa edycja Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu otrzymała Patronat Honorowy Ministerstwa Zdrowia. Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu to inicjatywa, która ma na celu inspirowanie dyskusji o kształcie i kierunku reform w polskiej ochronie zdrowia, przyczyniając się do wypracowania modelu relacji między interesariuszami, opartego na otwartym dialogu, zgodnie z doświadczeniami szwajcarskimi

Dowiedz się więcej

4 grudnia 2020