Jak wynika z raportu ADP ?Workforce view 2020?, aż 47 proc. europejskich pracowników odczuło naciski ze strony szefów, aby zrezygnować z trybu home office i wrócić do pracy w biurze. Największą presję odczuli pracownicy w wieku 18-24 lata.

? Instytucje ochrony zdrowia już od początku pandemii ostrzegały, że koronawirus stanowi największe zagrożenie dla starszych osób. To mogło być powodem nacisków ze strony pracodawców na powrót młodszych pracowników. Interesująco przedstawiają się też różnice regionalne. Podczas, gdy w Europie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, blisko co drugi pracownik odczuł naciski pracodawcy, to w przypadku Indii z taką sytuacją spotkało się trzech na czterech zatrudnionych, a w Chin aż dziewięciu na dziesięciu ? mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Warto wspomnieć, że wyniki różniły się od siebie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudnieni byli respondenci. W przypadku małych i średnich firm, 31 proc. pracowników deklarowało, że nie odczuło nacisków ze strony przełożonych na powrót do biura. Tego samego zdania było już jednak 45 proc. pracowników pracujących w firmach, które zatrudniają powyżej 1000 osób.

W 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa stale wdrażające innowacyjne rozwiązania, odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+5,5 proc. vs 2018 r.) niż ogół rynku (+2,7 proc. vs 2018 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego) ? wynika z najnowszego raportu ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 / FY 2019? opracowanego przez ADP Polska.

? Największym wyzwaniem, z jakim w 2019 r. zmagali się polscy pracodawcy, był niewątpliwie niedobór pracowników. Chociaż grudzień zakończył się z 5,2 proc. stopą bezrobocia, co oznaczało wzrost w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to jednak nie można być pewnym, że tendencja ta utrzyma się również w 2020 r. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej przyciągają do pracy nowych pracowników oraz lepiej radzą sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu i zmianami na rynku pracy. A tych w 2019 r. było wiele, m.in. zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, uruchomienie PPK w największych przedsiębiorstwach czy wprowadzenie PIT 0 ? wymienia Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.  

Z trudnościami na rynku pracy najskuteczniej w 2019 r. poradziły sobie małe firmy usługowe, które w tym okresie odnotowały najwyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+ 8,26 proc. vs 2018 r.). Z kolei w przedsiębiorstwach produkcyjnych widoczne jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu ? w IV kw. 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o zaledwie 2,94 proc. ? co daje najniższy wynik w 8-letniej historii raportu.

Cały raport można pobrać tutaj.

Jak wynika z raportu ADP ?Workforce View in Europe 2019?, Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych pracowników w Europie. Ponad 25 proc. naszych rodaków codziennie zmaga się z nim w pracy, a 28 proc. odczuwa go kilka razy w tygodniu. Najczęściej stresują się pracownicy branży handlowej i medycznej (38 proc.).

? Powszechność stresu w pracy wynika z wielu czynników. Jednym z nich są trudne kontakty z wymagającym pracodawcą lub klientem. Nie bez znaczenia jest praca pod presją czasu lub z dużą odpowiedzialnością ? mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Porównując sytuację polskich pracowników z resztą Europy, nie wypadamy zbyt dobrze. Pod kątem odczuwania codziennego stresu odbiegamy od europejskiej średniej o  8 p.p. Przed nami w rankingu znajdują się tylko Niemcy. Ze stresem najlepiej radzą sobie Holendrzy, tam aż 22 proc. pracowników nie doświadcza go wcale, z kolei codzienny stres odczuwa jedynie 8 proc. zatrudnionych.

Zaburzenia psychiczne to coraz powszechniejszy problem wśród Polaków. Według WHO jest na nie narażona aż jedna czwarta populacji. Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega, że depresja lub nerwice mogą być skutkiem przewlekłego stresu w pracy, tymczasem badania ADP wskazują, że na codzienny stres w miejscu zatrudnienia cierpi co czwarty polski pracownik. Pracodawcy nie są jednak świadomi skali zjawiska ? zaledwie 8,3 proc. pracowników w Polsce decyduje się poinformować pracodawcę o problemie ze zdrowiem psychicznym.


Zakrojone na szeroką skalę kampanie w ostatnich latach zwiększyły świadomość dotyczącą problemów ze zdrowiem psychicznym, niemniej wyniki badań wskazują, że nie przełożyło się to na większą otwartość organizacji. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez firmę ADP wynika, że zdrowie psychiczne pracowników w miejscu pracy to wciąż temat tabu. Zaledwie 8,3 proc. polskich respondentów bez skrępowania ujawniłoby problem związany ze zdrowiem psychicznym swojemu przełożonemu.

? Wyniki te wyraźnie wskazują, że mimo rosnącej wrażliwości na tematy związane z kondycją psychiczną, Polacy nadal uważają tego rodzaju problemy za temat tabu ? nie dziwi więc, że pracodawcy mogą nie posiadać wiedzy o skali problemu w swojej organizacji. Polacy uważają, że tego rodzaju problemy mają charakter prywatny, niemal intymny. Nie dziwi więc że pracodawcy nie posiadają wiedzy na temat zdrowia i kondycji swoich pracowników. Spadek wydajności pracy problemy z utrzymaniem skupienia uwagi, zwiększona absencja chorobowa mogą być sygnałami, świadczącymi o dolegliwościach psychicznych ? mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner z firmy ADP Polska.

Z badania ?Workforce View in Europe 2019? ADP wynika, że aż 46 proc. polskich pracowników nie ujawniłoby problemu ze zdrowiem psychicznym nikomu w swoim miejscu pracy. Jedynie 22,1 proc. powiedziałoby o tym wyłącznie osobom, z którymi są blisko. Jedynie co 8,3 proc. pracowników wyjawiłoby prawdę przełożonemu, a zaledwie 1,4 proc. pracowników nie odczuwałoby dyskomfortu, informując o tego rodzaju problemach dział HR. W porównaniu z innymi nacjami Polacy są pod tym względem najbardziej nieufni. Podobną niechęć do ujawnienia informacji o problemie ze zdrowiem mentalnym podziela tylko 29,7 proc. pracowników europejskich.

? Niepokoi fakt, iż polscy pracownicy z tak wielką obawą podchodzą do swoich przełożonych ? w porównaniu z innymi państwami Europy plasujemy się na ostatnim miejscu pod względem zaufania, że nasz pracodawca dba o nasze dobre samopoczucie psychiczne. Polacy nie postrzegają swoich przełożonych jako źródła ewentualnego wsparcia ? komentuje wyniki badań Anna Barbachowska, Country HR Business Partner ADP Polska.

Nieco bardziej ufni okazują się jednak przedstawiciele młodszych pokoleń, którzy wydają się z większą łatwością i otwartością mówić o problemach ze swoim zdrowiem psychicznym. Wśród osób w wieku od 16 do 34 lat blisko trzy czwarte (63,28 proc.) poruszyłoby kwestię problemu ze zdrowiem psychicznym w pracy, podczas gdy wśród osób po 55. roku życia postąpiłoby tak tylko niespełna 40 proc. (39,9 proc.).

? Zdrowie psychiczne jest w Polsce tematem trudnym, osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne są nadal stygmatyzowane. Tymczasem wzrost tempa życia i stresu związanego z życiem prywatnym, a przede wszystkim zawodowym powoduje, że takich osób przybywa. W tej sytuacji niezwykle istotne jest wypracowanie platformy porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Zaburzenie psychiczne może w równiej mierze dotknąć jedną i drugą stronę. Ważne jest więc, by w tej sytuacji znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu pracownicy nie będą się obawiać mówienia o swoich problemach psychicznych i mieć poczucie, że z tego powodu mogą zostać z pracy zwolnieni. Zwykle przecież nie boją się mówić, że zachorowali na grypę, mają złamaną nogę czy nadciśnienie tętnicze. Dlatego niezwykle ważna jest społeczna psychoedukacja, żeby ludziom człowiek z problemami psychicznymi, nie kojarzył się z kimś kto jest nieodpowiedzialny czy wręcz stanowi zagrożenie ? tłumaczy dr Dariusz Wasilewski, ekspert Klinik Terapii ALLENORT.

Badanie ?Workforce View in Europe?, przeprowadzane co roku przez firmę ADP, daje wgląd w to, co pracownicy sądzą o bieżących wyzwaniach w miejscu pracy oraz o jej przyszłości. Raport ?The Workforce View in Europe 2019? jest dostępny pod adresem http://bit.ly/raport_ADP_2019

W polskich firmach kobiety i mężczyźni coraz częściej pracują ramię w ramię na podobnych stanowiskach. Z badania ?Okiem europejskich pracowników 2018? przeprowadzonego przez firmę ADP wynika jednak, że Polki inaczej oceniają swoje umiejętności i przeszkody stojące na drodze rozwoju zawodowego. Mimo, że nie obawiają się konkurencji ze strony nowych technologii, zmagają się z większym stresem i dyskryminacją.

? Kobiety w Polsce są znakomicie wykwalifikowane, coraz lepiej odnajdują się w świecie nowych technologii i zyskują większą pewność siebie również na stanowiskach związanych z dużą odpowiedzialnością. Z badań ADP wynika, że to wciąż na kobietach spoczywa największy ciężar związany z opieką nad rodziną. Przywiązują one większą wagę do relacji, bardziej doceniają też swój czas wolny i możliwość realizacji swoich pasji ? mówi Paweł Lazar, Country General Manager ADP Polska.

 

ADP Polska, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, zaprezentował wyniki najnowszego badania ?The Workforce View in Europe 2017?, w którym poruszono problematykę stresu wśród europejskich pracowników. Jak wynika z raportu, najbardziej zestresowani są polscy pracownicy ? aż 22% z nich deklaruje, że codziennie doświadcza stresu w miejscu pracy. Dla porównania wśród hiszpańskich pracowników (którzy znajdują się na drugim biegunie), wskaźnik odczuwania codziennego stresu wynosi 10%, a średnia europejska kształtuje się na poziomie 16%.

W badaniu zrealizowanym przez ADP wzięło udział blisko 10 tys. dorosłych pracowników z ośmiu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Jego celem było poznanie opinii europejskich pracowników na temat przyszłości rynku pracy, konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym oraz zarządzania talentami.

Wyniki zaprezentowane przez ADP Polska w raporcie z badania wywołały bardzo duże zainteresowanie mediów. O wysokim poziomie stresu wśród polskich pracowników i związanych z tym zjawiskiem skutkach dyskutowano na antenach m.in. TVN24, Polsatu News czy RMF FM.

BrandLab realizuje kompleksowe działania komunikacyjne związane z działalnością ADP Polska i promocją wyników badania.

 

ADP ujawnia preferencje europejskich pracowników

ADP Polska, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, zaprezentował wyniki najnowszego badania ?The Workforce View in Europe 2017?. Jak wynika z raportu, europejscy pracownicy wykazują coraz większe zainteresowanie podjęciem pracy zagranicą ? 74% respondentów jest gotowych rozważyć taką propozycję. W czołówce krajów preferowanych przez pracowników znajdują się Niemcy, Wielka Brytania i Francja, aż 14 z 20 wskazanych lokalizacji to kraje Europy Zachodniej i Północnej. Wśród liderów ?mobilności pracownicznej? plasują się polscy respondenci, z których aż 86% zadeklarowało chęć podjęcia zagranicznej pracy ? najchętniej w Niemczech, Wielkiej Brytanii lub Norwegii.

W badaniu zrealizowanym przez ADP wzięło udział blisko 10 tys. dorosłych pracowników z ośmiu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Jego celem było poznanie opinii europejskich pracowników na temat przyszłości rynku pracy, konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym oraz zarządzania talentami.

BrandLab realizuje kompleksowe działania komunikacyjne związane z działalnością ADP Polska.

 

Rekordowe wyniki ? produkcja nadaje ton Nowoczesnej Gospodarce!

ADP Polska, wiodący dostawca rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, zaprezentował wyniki najnowszego badania ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2016?. Rekordowe zmiany, które wpłynęły na dynamiczny rozwój Nowoczesnej Gospodarki, odnotowano w sektorze produkcyjnym. W II kw. br. przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji zarejestrowały absolutnie niespotykany dotychczas aż 9,21% wzrost zatrudnienia ? a w przypadku firm zatrudniających powyżej 500 pracowników był on jeszcze wyższy i zbliżył się do magicznej bariery 10% (9,78%).

Raport ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2016? jest piętnastym z cyklu raportów, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie ? w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raport został opracowany w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2012 ? Q2 2016, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce.

Działania komunikacyjne związane z publikacją raportu koordynuje BrandLab. O wynikach najnowszego badania ADP Polska mogliśmy usłyszeć w Radiowej Trójce i przeczytać na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Wyborczej Praca.

?Evolution of Work? ? prezentacja najnowszego badania zrealizowanego przez ADP!

W poniedziałek, 11 kwietnia br. w Hotelu Hilton w Warszawie, odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji najnowszego badania przeprowadzonego przez ADP Research Institute. Badanie dotyczyło zmieniającego się globalnego środowiska pracy i objęło swoim zasięgiem ponad 2 tys. pracowników i pracodawców z 13 krajów.

Podczas wystąpień ekspertów ADP ? Patricii Molenaar, Wiceprezes ds. Sprzedaży na region Polski, Hiszpanii i Szwajcarii oraz Manueli Montagnany, Wiceprezes ds. HR na region EMEA, zostały przedstawione najważniejsze tendencje obowiązujące na rynku pracy w Europie oraz wnioski niezwykle istotne dla pracodawców. Najnowszy raport ADP ukazuje zmieniające się oczekiwania, potrzeby oraz pragnienia pracowników, dzięki którym liderzy biznesu mogą opracować krótko- i długofalowe strategie. Innym ciekawym aspektem poruszanym podczas prelekcji była dynamiczna ewolucja zachodząca na polskim rynku pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami najnowszego badania ?Evolution of Work? na stronie internetowej ADP Polska http://www.adp.pl/hcm-umbrella/evolution-of-work.

Działania komunikacyjne związane z prezentacją najnowszego badania ADP podczas spotkania ?Evolution of Work?, realizował zespół BrandLab.

Mniejsze firmy i sektor produkcyjny napędzają Nowoczesną Gospodarkę!

Już jest najnowszy raport ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 2015? opracowany przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. W raporcie wykorzystano rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy w okresie Q1 2012 ? Q4 2015, które zostały zestawione z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce. Wynika z niego, iż Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2015 r. 4,21% wzrostem zatrudnienia w porównaniu do 2014 r., a rozwój najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw napędzał sektor produkcyjny.

Działania komunikacyjne związane z publikacją raportu koordynuje BrandLab.