Grupa Indata kładzie nacisk na innowacyjne produkty

Grupa Indata kładzie nacisk na innowacyjne produkty ? już wkrótce segment Innovations będzie funkcjonował jako osobna spółka. Niewykluczone, że zadebiutuje również na GPW. 21 marca spółka opublikuje swój raport roczny. Zarząd sygnalizuje, że wyniki były zgodne z oczekiwanymi, a jeśli chodzi o przychody ? nawet ponad plan.

Działania komunikacyjne Grupy INDATA koordynuje zespół BrandLab.

Ambitne plany rozwoju Grupy INDATA na lata 2016-2018

Grupa INDATA planuje dołączyć do czołówki firm IT/ICT w Polsce. Po zakończonym sukcesami 2015 roku, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych holding zapowiada rozwój portfolio usług i produktów, zwiększenie skali działalności oraz liczne akwizycje zarówno w Polsce, jak i w Europie. Spółka zamierza stać się jednym z największych podmiotów sektora teleinformatycznego na polskim rynku.

Działania komunikacyjne Grupy INDATA koordynuje zespół BrandLab.