17 stycznia mieliśmy przyjemność organizować noworoczne śniadanie prasowe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP), w którym udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii oraz dr n. med. Sławomir Murawiec, Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów ? gościliśmy kluczowych dziennikarzy podejmujących tematykę zdrowotną. Niedofinansowanie, brak rozwiniętej opieki środowiskowej, niedostateczna liczba lekarzy specjalistów ? to tylko niektóre z problemów, które zostały poruszone podczas spotkania. Oprócz tematów systemowych, eksperci przedstawili założenia Pozytywnego Manifestu PTP, którego celem jest zwrócenie uwagi jak mówienie o psychiatrii i lekarzach psychiatrach może wpłynąć na to, czy chory potrzebujący pomocy zwróci się o nią do specjalistów.

Za kompleksowe działania komunikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odpowiada BrandLab.