Suma małych aktywności pomaga chronić ograniczone zasoby wody ? Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zachęca do włączenia się do inicjatywy #UWażniNaSuszę. Korzystając z wiedzy naukowców, badaczy i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego, w czerwcu 2020 r., zainicjowano kampanię #UWażniNaSuszę, która ma na celu unaocznienie skali wyzwań oraz upowszechnienie wiedzy na temat suszy i jej konsekwencji.

W ramach inicjatywy #UWażniNaSuszę Centrum Współpracy i Dialogu UW, we współpracy z ekspertami, przygotowało szereg materiałów edukacyjnych, dotyczących faktów i mitów na temat suszy a także przydatnych wskazówek, w jaki sposób sami możemy chronić zasoby wody w naszym kraju. Na temat kampanii w okresie czerwiec-listopad 2020 r. ukazały się 534 publikacje, na łamach których swoją wiedzą podzieliło się 16 ekspertów z 6 Wydziałów UW oraz z Ogrodu Botanicznego UW.

Na portalu Facebook powstało wydarzenie, w ramach którego zespół CWiD UW zachęcało społeczność akademicką i absolwentów uczelni do dzielenia się sposobami na chronienie zasobów wody. Treści publikowane w ramach wydarzenia dotarły do blisko 30 tysięcy osób.

Kampania #UWażniNaSuszę, obok UN Global Compact (agenda ONZ w Polsce) oraz WWF, stała się patronem merytorycznym akcji ?Niech żyje planeta? portalu Onet.pl.

Dowiedz się więcej

Ideą Tygodnia Noblowskiego jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na znaczenie i rolę nauki we współczesnym świecie ? Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego głosem naukowców, po raz drugi, starało się objaśnić istotę i wartość wyróżnionych Nagrodą Nobla odkryć oraz wynalazków.

– Misją Centrum Współpracy i Dialogu UW jest popularyzowanie wiedzy. W dobie fake newsów, postprawdy i relatywizmu ? głosem naukowców chcemy objaśniać znaczenie nagradzanych odkryć. Mam nadzieję, że Tydzień Noblowski przyczyni się do zwiększenia świadomości roli nauki oraz pomoże wzmacniać ów głos badaczy w dyskusji o współczesnym świecie ? wyjaśnia Jacek Sztolcman, Dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu UW.

Druga odsłona Tygodnia Noblowskiego, umożliwiła śledzenie relacji ze Sztokholmu i poznanie laureatów tegorocznych Nagród Nobla wspólnie z 25 ekspertami i ekspertkami Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

Badacze poszczególnych dziedzin, obecni w centrum informacyjnym Tygodnia Noblowskiego, komentowali decyzje Komitetu Noblowskiego, tuż po ogłoszeniu laureatów poszczególnych Nagród Nobla. Transmisja wydarzenia była dostępna na kanałach Facebook oraz YouTube.

W Centrum Informacyjnym Tygodnia Noblowskiego gościliśmy 22 dziennikarzy, reprezentujących media ogólnoinformacyjne i branżowe. Zdalnie zrealizowaliśmy 34 wywiady. Na temat drugiej edycji Tygodnia Noblowskiego ukazało się 1 165 publikacji w mediach.

Dowiedz się więcej

Otwartość na ludzi i ich poglądy, problemy społeczeństwa i wyzwania gospodarki oraz łatwiejszy dostęp do osiągnieć nauki i naukowców Uniwersytetu Warszawskiego ? to fundamentalne wartości przyświecające działalności powołanego właśnie Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD UW). Uruchomione 24 września br. Centrum, to ogólnouniwersytecka jednostka, której zadaniem jest wzmacnianie głosu naukowców, wydziałów i innych jednostek UW w debacie publicznej i kształtowanie jej jakości w oparciu o wiedzę i fakty.

Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego stanowi pomost pomiędzy nauką a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadaniem CWiD UW, jako jednostki ogólno-uniwersyteckiej, jest zwiększanie wpływu i dotarcia naukowców, zespołów oraz jednostek UW do opinii publicznej, otoczenia instytucjonalnego oraz innych partnerów. Istotnym obszarem działalności Centrum jest także promowanie osiągnięć nauki XXI w. oraz upowszechnianie dokonań kadry naukowej i badawczej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Nowo powołana jednostka zlokalizowana jest w Ogrodzie Botanicznym UW. Jej otwarciu towarzyszyła debata nt. roli nowoczesnej uczelni i nauki XXI w. w kształtowaniu jakości życia publicznego w dobie powszechnej dezinformacji. Wzięli w niej udział: przedstawiciele władz uczelni, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje nt. inicjatyw CWiD UW dostępne są na stronie Centrum Współpracy i Dialogu UW: www.cwid.uw.edu.pl.