Europejscy pracownicy pod presją powrotu do biura

Jak wynika z raportu ADP ?Workforce view 2020?, aż 47 proc. europejskich pracowników odczuło naciski ze strony szefów, aby zrezygnować z trybu home office i wrócić do pracy w biurze. Największą presję odczuli pracownicy w wieku 18-24 lata.

? Instytucje ochrony zdrowia już od początku pandemii ostrzegały, że koronawirus stanowi największe zagrożenie dla starszych osób. To mogło być powodem nacisków ze strony pracodawców na powrót młodszych pracowników. Interesująco przedstawiają się też różnice regionalne. Podczas, gdy w Europie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, blisko co drugi pracownik odczuł naciski pracodawcy, to w przypadku Indii z taką sytuacją spotkało się trzech na czterech zatrudnionych, a w Chin aż dziewięciu na dziesięciu ? mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Warto wspomnieć, że wyniki różniły się od siebie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w którym zatrudnieni byli respondenci. W przypadku małych i średnich firm, 31 proc. pracowników deklarowało, że nie odczuło nacisków ze strony przełożonych na powrót do biura. Tego samego zdania było już jednak 45 proc. pracowników pracujących w firmach, które zatrudniają powyżej 1000 osób.

16 września 2020