Grupa Indata kładzie nacisk na innowacyjne produkty

Grupa Indata kładzie nacisk na innowacyjne produkty

Grupa Indata kładzie nacisk na innowacyjne produkty ? już wkrótce segment Innovations będzie funkcjonował jako osobna spółka. Niewykluczone, że zadebiutuje również na GPW. 21 marca spółka opublikuje swój raport roczny. Zarząd sygnalizuje, że wyniki były zgodne z oczekiwanymi, a jeśli chodzi o przychody ? nawet ponad plan.

Działania komunikacyjne Grupy INDATA koordynuje zespół BrandLab.

24 lutego 2016