Ambitne plany rozwoju Grupy INDATA na lata 2016-2018

Ambitne plany rozwoju Grupy INDATA na lata 2016-2018

Grupa INDATA planuje dołączyć do czołówki firm IT/ICT w Polsce. Po zakończonym sukcesami 2015 roku, notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych holding zapowiada rozwój portfolio usług i produktów, zwiększenie skali działalności oraz liczne akwizycje zarówno w Polsce, jak i w Europie. Spółka zamierza stać się jednym z największych podmiotów sektora teleinformatycznego na polskim rynku.

Działania komunikacyjne Grupy INDATA koordynuje zespół BrandLab.

9 lutego 2016