Polacy najbardziej zestresowaną nacją w Europie

Jak wynika z raportu ADP ?Workforce View in Europe 2019?, Polacy są jednymi z najbardziej zestresowanych pracowników w Europie. Ponad 25 proc. naszych rodaków codziennie zmaga się z nim w pracy, a 28 proc. odczuwa go kilka razy w tygodniu. Najczęściej stresują się pracownicy branży handlowej i medycznej (38 proc.).

? Powszechność stresu w pracy wynika z wielu czynników. Jednym z nich są trudne kontakty z wymagającym pracodawcą lub klientem. Nie bez znaczenia jest praca pod presją czasu lub z dużą odpowiedzialnością ? mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.

Porównując sytuację polskich pracowników z resztą Europy, nie wypadamy zbyt dobrze. Pod kątem odczuwania codziennego stresu odbiegamy od europejskiej średniej o  8 p.p. Przed nami w rankingu znajdują się tylko Niemcy. Ze stresem najlepiej radzą sobie Holendrzy, tam aż 22 proc. pracowników nie doświadcza go wcale, z kolei codzienny stres odczuwa jedynie 8 proc. zatrudnionych.

13 grudnia 2019