Psychiatria dziecięca potrzebuje kompleksowych rozwiązań.

Zwiększenie dostępności, poprawa jakości wsparcia psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego dla dzieci i młodzieży, a także zapewnienie opieki interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego stanowią palące wyzwania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Według szacunków zaburzenia psychiczne, które wymagają profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej dotykają 10% dzieci i młodzieży ? to ok. 630 tysięcy osób poniżej 18. roku życia[1]. Alarmujące są także prognozy WHO ? coraz więcej dzieci i młodzieży będzie wymagać wsparcia. Dostrzegając te wyzwania, sieć Klinik Terapii oraz Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT wyodrębnia specjalistyczną klinikę dedykowaną problemom dzieci i młodzieży. Na czele zespołu terapeutycznego Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT stanął dr n. med. Cezary Żechowski, specjalista psychiatrii dziecięcej, w latach 1994-2010 adiunkt w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, aktualnie kierujący Katedrą Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii UKSW.

Nowopowstałe Centrum Terapii zlokalizowane jest na warszawskim Mokotowie przy ul. Sieleckiej. W zaledwie kilka miesięcy działania skupiły szerokie grono znakomitych specjalistów: psychiatrów dzieci i młodzieży, psychoterapeutów, neurologów, logopedów i pedagogów, którzy stawiają sobie za cel pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego, ale także ? profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz profesjonalne wsparcie dla rodzin oczekujących potomstwa.

? Dzieciństwo, dojrzewanie i wczesna dorosłość to czas intensywnych przemian, kształtowania się osobowości i związków z bliskimi. To moment, w którym młody człowiek uczy się funkcjonować w grupie rówieśniczej. To także okres, w którym następuje intensywny rozwój mózgu i umysłu. Na każdym z tych etapów pojawiają się sukcesy i porażki, trudności, które trzeba pokonać, obawy i radości z osiągniętych celów. W Centrum Terapii wspieramy dzieci i ich rodziców w poszukiwaniu wyjścia z tych sytuacji, które stały się dla nich źródłem niepokoju, lęku, a nierzadko także cierpienia. Nie zapominamy także o rodzicach oczekujących potomstwa ? troska o zdrowie psychiczne dziecka, a także rodzica, zaczyna się bowiem jeszcze przed przyjściem dziecka na świat ? tłumaczy dr n. med. Cezary Żechowski, dyrektor medyczny Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT.

Filozofia Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT opiera się na rozwiązaniach gwarantujących kompleksowe wsparcie całego procesu terapeutycznego. Konsultacje prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów różnych dziedzin: psychologów, psychiatrów dzieci i młodzieży, pedagogów i psychoterapeutów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, którzy wspólnie pomagają w pokonywaniu przeszkód nieuchronnie wiążących się z okresem dorastania. Profesjonalne wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i rodzin oferowane przez Centrum to także partner w nauce, skutecznym komunikowaniu się oraz zapobieganiu i rozwiązywania kryzysów okresu dojrzewania.

? W obliczu narastających wyzwań w obszarze psychiatrii dziecięcej uruchomienie Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin ALLENORT to krok ku zapewnieniu kompleksowej pomocy dla najmłodszych. To także dopełnienie naszego długoterminowego zobowiązania, by umożliwić profesjonalną i zgodną z najnowszą wiedzą medyczną opiekę psychiatryczną i psychologiczną dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia. Budowanie odpowiedzialnej społecznie instytucji, jaką jest sieć Klinik Terapii oraz Mazowieckiego Szpitala i Centrum Diagnostycznego ALLENORT, nie byłoby możliwe bez troski i uważności na najmłodszych. Cieszę się, że możemy realizować to zadanie wspólnie z doktorem Cezarym Żechowskim i zaproszonymi przez niego do współpracy fachowcami w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży ? podkreśla dr n. med. Grzegorz Goryszewski, Prezes Grupy ALLENORT.


[1] ?Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce w 2016 roku?, Psychiatria 2017, tom 14, nr 1

1 czerwca 2019