VIII Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu

5 października odbyło się  VIII Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu, którego patronem honorowym był Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Tematem przewodnim wydarzenia była ?Opieka zdrowotna oparta na wynikach leczenia pacjentów drogą do innowacji w ochronie zdrowia?. Skuteczność opieki zdrowotnej stała się bowiem centralnym punktem analiz w dyskutowanych reformach systemów opieki zdrowotnej.

Efektywne finansowanie systemów ochrony zdrowia jest dziś wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Konieczność zmiany organizacji systemu opieki zdrowotnej, wykorzystanie doświadczenia pacjentów, powstanie rejestrów medycznych ? to zdaniem ekspertów VIII Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu kluczowe elementy w procesie wdrażania opieki zdrowotnej opartej na wartości w naszym kraju.

W dyskusji panelowej Forum Dialogu udział wzięli: Prof. dr med. Beat Müller, Dr Małgorzata Gałązka ? Sobotka, Dr n.med. Grzegorz Juszczyk, Prof. dr hab. n.med. Tadeusz Pieńkowski, Dr Gerhard Pfister, oraz Beata Ambroziewicz.

Uczestnicy Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu byli zgodni, iż najważniejszym kierunkiem zmian jest podniesienie efektywności systemu. Niezależnie od ilości pieniędzy, wzrostu nakładów z PKB na służbę zdrowia, nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów, jeśli nie zmieni się punkt koncentracji i środki te nie zaczną być przeznaczane na procesy, które rzeczywiście wydłużają życie Polaków w zdrowiu.

Za komunikację VIII Polsko-Szwajcarskiego Forum Dialogu odpowiadał BrandLab.

10 października 2018