Wszyscy bądźmy #UWażniNaSuszę!

Suma małych aktywności pomaga chronić ograniczone zasoby wody ? Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zachęca do włączenia się do inicjatywy #UWażniNaSuszę. Korzystając z wiedzy naukowców, badaczy i ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego, w czerwcu 2020 r., zainicjowano kampanię #UWażniNaSuszę, która ma na celu unaocznienie skali wyzwań oraz upowszechnienie wiedzy na temat suszy i jej konsekwencji.

W ramach inicjatywy #UWażniNaSuszę Centrum Współpracy i Dialogu UW, we współpracy z ekspertami, przygotowało szereg materiałów edukacyjnych, dotyczących faktów i mitów na temat suszy a także przydatnych wskazówek, w jaki sposób sami możemy chronić zasoby wody w naszym kraju. Na temat kampanii w okresie czerwiec-listopad 2020 r. ukazały się 534 publikacje, na łamach których swoją wiedzą podzieliło się 16 ekspertów z 6 Wydziałów UW oraz z Ogrodu Botanicznego UW.

Na portalu Facebook powstało wydarzenie, w ramach którego zespół CWiD UW zachęcało społeczność akademicką i absolwentów uczelni do dzielenia się sposobami na chronienie zasobów wody. Treści publikowane w ramach wydarzenia dotarły do blisko 30 tysięcy osób.

Kampania #UWażniNaSuszę, obok UN Global Compact (agenda ONZ w Polsce) oraz WWF, stała się patronem merytorycznym akcji ?Niech żyje planeta? portalu Onet.pl.

Dowiedz się więcej

27 listopada 2020