10. Międzynarodowe Sympozjum nt. Karmienia Piersią i Laktacji

10. Międzynarodowe Sympozjum nt. Karmienia Piersią i Laktacji

17-18 kwietnia w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja Międzynarodowego Sympozjum nt. Karmienia Piersią i Laktacji, organizowanego przez firmę Medela. W spotkaniu wzięło udział grono wybitnych ekspertów, specjalizujących się w tematyce laktacji i karmienia piersią. W trakcie spotkania dziewięciu wykładowców z pięciu krajów zaprezentowało szeroki wachlarz tematów ? począwszy od najnowszych rekomendacji, dotyczących karmienia piersią, przez szeroką wiedzę nt. unikalnego składu mleka matki i zawartych w nim komórkach macierzystych, aż po istotę karmienia naturalnego wcześniaków i jego ogromną rolę na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodka.

Międzynarodowe Sympozjum nt. Karmienia Piersią i Laktacji odbyło się po raz pierwszy w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 450 słuchaczy z całego świata, w tym eksperci, blogerzy oraz media. Polskim akcentem Sympozjum był wykład dr Marii Wilińskiej, która zaprezentowała wyniki trzech lat pozytywnych doświadczeń polskiego programu wczesnej stymulacji laktacji, zarekomendowanego jako wzorzec dla wszystkich ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego.

Konferencja była doskonałą okazją dla szerokiej dyskusji nt. standardów karmienia piersią, w tym skonfrontowania praktyki klinicznej ze świata z polskimi doświadczeniami w zakresie wspierania laktacji i karmienia piersią.

Zespół BrandLab miał przyjemność wspierać działania komunikacyjne podczas organizacji 10. Międzynarodowego Sympozjum nt. Karmienia Piersią i Laktacji.

20 kwietnia 2015