ADP analizuje zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

ADP analizuje zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

Firmy produkcyjne umacniają pozycję lidera sektora Nowoczesnej Gospodarki i napędzają rozwój całego rynku ? wynika z najnowszego raportu ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q3 2015? opracowanego przez ADP Polska, wiodącego dostawcę rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie jest dwunastym z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które przygotowywane są przez ADP Polska regularnie ? w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Raporty są opracowywane przez ekspertów ADP Polska w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów firmy, które są zestawiane z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, reprezentatywnymi dla całego rynku pracy w Polsce.

Działania komunikacyjne związane z publikacją raportu koordynuje BrandLab.

3 grudnia 2015