Zarządzanie informacją

Tworzymy i realizujemy strategie komunikacyjne

Kompetencje

 

Pomagamy naszym Klientom w skutecznym zarządzaniu informacją nt. ich działalności, oferowanych usług i produktów oraz istotnych procesów biznesowych. Przygotowujemy do potencjalnych sytuacji kryzysowych, a jeśli musimy się z nią zmierzyć, zarządzamy nią w taki sposób, by zminimalizować straty wizerunkowe i ich wpływ na kondycję biznesu Klienta.

14/ Case Studies

BLACK

Wystawa edukacyjna ?Każdy rak jest inny. Poznaj go i pokonaj!?

Kampania edukacyjna ?Dla niej. Możemy więcej?

Polsko-Szwajcarskie Forum Dialogu

Bouygues Immobilier Polska

Dla nich grawitacja nie istnieje! ? zawody Latające Psy

MARS FIZ ? MARS REAL ESTATE

Mindshare Polska

Purple Day

ADP Polska

Kampania edukacyjna "Odpowiedź masz we krwi"

Costa Coffee

Porsche Inter Auto Polska

Tydzień Noblowski Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego