Polska usługami stoi ? firmy Nowoczesnej Gospodarki wyprzedzają ogół rynku

W 2019 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa stale wdrażające innowacyjne rozwiązania, odnotowały wyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+5,5 proc. vs 2018 r.) niż ogół rynku (+2,7 proc. vs 2018 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego) ? wynika z najnowszego raportu ?Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q4 / FY 2019? opracowanego przez ADP Polska.

? Największym wyzwaniem, z jakim w 2019 r. zmagali się polscy pracodawcy, był niewątpliwie niedobór pracowników. Chociaż grudzień zakończył się z 5,2 proc. stopą bezrobocia, co oznaczało wzrost w stosunku do wcześniejszych miesięcy, to jednak nie można być pewnym, że tendencja ta utrzyma się również w 2020 r. Zestawiając ze sobą rezultaty firm Nowoczesnej Gospodarki i ogół rynku, widzimy, że to właśnie innowacyjne przedsiębiorstwa skuteczniej przyciągają do pracy nowych pracowników oraz lepiej radzą sobie z rosnącymi kosztami prowadzenia biznesu i zmianami na rynku pracy. A tych w 2019 r. było wiele, m.in. zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, uruchomienie PPK w największych przedsiębiorstwach czy wprowadzenie PIT 0 ? wymienia Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.  

Z trudnościami na rynku pracy najskuteczniej w 2019 r. poradziły sobie małe firmy usługowe, które w tym okresie odnotowały najwyższą dynamikę wzrostu zatrudnienia (+ 8,26 proc. vs 2018 r.). Z kolei w przedsiębiorstwach produkcyjnych widoczne jest nieznaczne wyhamowanie dynamiki wzrostu ? w IV kw. 2019 r. zatrudnienie zwiększyło się o zaledwie 2,94 proc. ? co daje najniższy wynik w 8-letniej historii raportu.

Cały raport można pobrać tutaj.

6 lutego 2020